• home

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta tikai tam, lai sniegtu zināšanas par veselības jautājumiem, kas saistīti ar Hantera sindromu. Šo informāciju nedrīkst izmantot ģimenes ārsta vai cita veselības aprūpes speciālista padomu vietā. 

Ja šaubāties, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai saņemtu padomu.

Tīmekļa informācijas vietni www.hanters.lv ir sagatavojis uzņēmums „Shire”. Tīmekļa vietne ir izstrādāta saskaņā ar nozares un juridiskajiem standartiem, lai sabiedrībai, pacientiem un viņu ģimenēm, kā arī veselības aprūpes speciālistiem sniegtu informāciju par veselības jautājumiem, kas saistīti ar Hantera sindromu. „Shire” dara visu iespējamo, lai šeit iekļautu maksimāli precīzu un aktuālu informāciju, tomēr tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav pilnīga. Atbilstošajās www.hanters.lv sadaļās ir sniegtas atsauces uz tajās citētās informācijas avotiem.

Izstrādājis uzņēmums „Shire”.
Reģistrēts Anglijā ar numuru 5492592.
Juridiskā adrese: Shire, Äyritie 8 A,FI-01510 Vantaa, Finland, tel. +358 9 6851 203, fax +358 9 6851 200